Підготовка проектних пропозицій на участь у Європейській програмі TEMPUS

[ 10 апреля 2013 г. ]

З 18 березня по 1 квітня 2013 р. делегація від Національного гірничого університету прийняла участь у міжнародної робочій зустрічі по розробці проектних пропозицій TEMPUS на базі університету Кобленць-Ландау.

programmer.dp.ua

У зустрічі з боку Державного ВНЗ «НГУ» участь приймали:

  • Чернишенко Всеволод Сергійович, доцент кафедри програмного забезпечення і комп’ютерних систем;
  • Тертичко Тетяна Вікторівна, заступник начальника відділу міжнародних освітніх проектів;
  • Лоза Таісія, студентка групи КНіт-09-1;
  • Осятник Ганна, Кручініна Євгенія, студентки групи КНіт-10-1;
  • Валізода Бехруз, студент групи ПІіт-10-1.

Також у зустрічі приймали участь представники Нідерландського агентства гарантії якості, Університету Ле Ман, Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, Московського державного гуманітарного університету ім. М.А. Шолохова, Російського хіміко-технологічного університету ім. Д.І. Менделєєва, Сумського державного університету та Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

programmer.dp.ua

Результатом роботи стало подання 8 проектних пропозицій, партнером в яких виступає Державний ВНЗ «НГУ»:

IMBED: Магістерська програма з Інформаційного Менеджменту

Координатор – Університет Тренто (Італія)

В рамках проекту планується розробити та запровадити магістерську програму з сучасного інформаційного менеджменту відповідно до європейських та національних кваліфікаційних вимог; створити при університетах-партнерах Центри інформаційного менеджменту, обладнати їх та забезпечити сучасною літературою; пропагувати новостворену магістерську програму в країнах-учасницях проекту. Також, проект передбачає перепідготовку викладачів з університетів-партнерів в університетах Європи.

INPUT: Впровадження Болонських принципів в освітній процес та стандартизація магістерської програми з Природокористування на міжрегіональному рівні

Координатор – Університет Кобленць-Ландау

Проект націлений на розробку міждисциплінарного навчального плану з раціонального природокористування з акцентом на сучасні технології охорони природи та математичне моделювання світових природних процесів Проект сприяє розвитку глобальних міжрегіональних стандартів екологічної освіти і, відповідно, взаємному розумінню глобальних екологічних проблем.

QUAERE: Система забезпечення якості освіти, розробка стандартів та інструкції на основі Європейського досвіду

Координатор – Університет Марії Кюрі-Складовської (Польща)

Проект є національним для України. Передбачає розробку стандартів, формальних процедур та пов`язаних з ними інструкцій щодо забезпечення якості освіти в Україні на основі європейських і національних стандартів якості. Планується створення Національного центру якості освіти та сприяння розвитку міжнародного співробітництва Центру з метою підвищення рівня оцінки якості освіти.

POMACE: Міжнародний проектний менеджмент. Проект присвячений розвитку міжнародної діяльності університетів країн пострадянського простору

Координатор – Університет Кобленц-Ландау

В рамках проекту буде розроблена спеціалізована інформаційна система для ведення міжнародної діяльності університету, зокрема в частині участі у міжнародних проектах. Співробітники міжнародних відділів та деякі викладачі з університетів-партнерів пройдуть перепідготовку у Європейських вузах, де будуть вивчати міжнародний проектний менеджмент та організацію ведення міжнародної діяльності. Також буде розроблений спеціальний курс присвячений підготовці проектних пропозицій, запровадженню та веденню міжнародних проектів. Проект буде сприяти співпраці між міжнародними департаментами на національному, регіональному та міжрегіональному рівнях шляхом створення мережі відділів міжнародних проектів.

RECORD: Побудова координаційних мереж між університетами та роботодавцями

Координатор – Російський хіміко-технологічний університет ім. Д. Менделєєва.

Проект охоплює ряд завдань: по-перше це створення регіональних координаційних центрів координації для сприяння співробітництву між університетами та роботодавцями у регіоні; по-друге це адаптація європейського досвіду та механізмів працевлаштування випускників; по-третє проект передбачає розробку спеціальної бази даних з кар’єрними профілями випускників, їхніми резюме та даними про професійну спрямованість. Окрім цього буду створена база даних потенційних роботодавців, компаній та перспективних галузей господарства.

MANNER: Багатонаціональна мережа центрів для соціальної адаптації дорослих

Координатор – Університет Кобленц-Ландау

Проект має на меті дати можливість університетам країн-партнерів запропонувати поряд зі звичайними освітніми послугами надавати спеціалізовані освітні курси для безробітних. Такі курси будуть націлені на вирішення питань формування соціальної адаптації дорослих, даючи їм як корисні знання про існуючі кар’єрні перспективи і свого роду психологічний тренінг для підвищення самооцінки. Група молодих фахівців в галузі безперервної освіти пройдуть стажування в університетах ЄС і візьмуть участь в розробці курсів під керівництвом досвідчених консультантів. Розроблені навчальні курси будуть доступні прорецензовані незалежними експертами. Реалізації цілей проекту, як очікується, сприятиме поліпшенню соціальної ситуації та зниження рівня безробіття в країнах-партнерах.

INTERCOOP: Розробка магістерської програми із розвитку, прав людини та міжкультурної комунікації

Координатор – Університет Палермо (Італія)

Мета проекту полягає в розробці міждисциплінарної магістерської програми в сфері прав людини, міжкультурної комунікації та співробітництва для розвитку (development cooperation). Окрім того, проект передбачає створення електронної бібліотеки в університетах-партнерах із придбанням відповідного обладнання, а також перепідготовку викладачів у європейських ВНЗ.

ALIGN_QF: Набуття відповідності навчальних програм європейським та національним кваліфікаційним рамкам

Координатор – Єреванський державний лінгвістичний університет

Проект націлений на просування більш чіткого розуміння ролі кваліфікаційних рамок для ВНЗ та державних агентств із забезпечення якості, структури рамок та відмінностей між видами та рівнями студентських досягнень. В ході проекту буде підвищена спроможність ВНЗ використовувати кваліфікаційні рамки для спрощення процесів мобільності студентів, впровадження спільних ступенів, більш ефективного використання інструментів контролю набутих знань.

Нагадуємо

що в існуючий час силами кафедри ПЗКС, Державний ВНЗ «НГУ» приймає участь у двох проектах TEMPUS, що були подані у минулому році.